Öka försäljningen långsiktigt

Gratis e-bok för er tillväxt

Vår partner Vendre har tagit fram en e-bok om att öka försäljningen på längre sikt. Ett vanligt förekommande problem inom e-handel är den ökande och minskande efterfrågan under året. Att planera tiden på rätt sätt för att maximera sin försäljning och tillväxt är grunden till att nå en långsiktigt tillväxt. Genom Vendres sammansatta e-bok har de tagit del av flera olika experters utlåtanden och även kunders erfarenheter för att sammanställa en typ av guide som de hoppas kan hjälpa ditt bolag i er fortsatta tillväxtresa.

  • 8 enkla checklistor att följa
  • Problembeskrivning
  • Tips på aktiviteter 

Ladda ner den här nedanför!

Denna e-bok är skriven utav, och skickas ifrån, Vendre. Genom att ladda ner denna så godkänner du att dela dina uppgifter med dem för kontakt.